Leaderboard


Popular Content

Showing most liked content since 07/21/2019 in all areas

  1. 1 point
    Uważam pomysły za ciekawe, na dniach damy odpowiedź co ustaliliśmy na ten temat :)
  2. 1 point
    Dokładnie tak ;) tylko ciekawe czy i kiedy ktoś odpisze na to ;)