Sign in to follow this  
KempeK

FOTO VACATION EVENT - Event for newbies players / Konkurs dla nowych graczy

3 posts in this topic

[ENGLISH] We announce a competition called FOTO VACATION EVENT with SpiritMU!

As the name implies, the competition will consist in making the most creative photography possible.

What should photography present?

Any inscription on a piece of paper with the inscription "Foto event spiritmu.pl" and in the background the place where you are currently staying.

A card with an inscription can hold your hand and it can be our photo, or it can be any background, and the inscription on the card can be in front of the lens - any shot.

We do not foreseen additional rules - of course, one photograph = one player.

The deadline for sending photos: August 15, 2019.

What to win?

Up to 5 people can win. The winners receive the equivalent of the Spirits currency for the VIP account according to the following periods.

1. VIP account for a period of one month (250 spirits) + wingi on level 2 (+ selected 2 options - luck is treated as an option)

2. VIP account for 1 month (250 spirits) +2 x rings (+ 2 options selected)

3. VIP account for a period of 2 weeks (175 Spirits) + selected shield (+3 selected options, shield to the level of items from BOK + 4, current lists in the server info section)

4. VIP account for one week (100 spirits)

5. VIP account for one week (100 spirits)

 

Photos You must upload in this subject!

 

[POLISH] Ogłaszamy konkurs o nazwie FOTO VACATION EVENT with SpiritMU!

Jak sama nazwa wskazuje konkurs będzie polegał na zrobieniu jak najbardziej kreatywnej fotografii. 

 

Co ma przedstawiać fotografia?

Dowolny napis na kartce papieru z napisem "Foto event spiritmu.pl" zaś w tle miejsce, w którym aktualnie przebywacie. 

Kartkę z napisem możemy trzymać ręku i może to być nasza fotografia, lub może to być dowolne tło, zaś napis na kartce może znajdować się przed samym obiektywem - dowolne ujęcie.

Dodatkowych zasad nie przewidujemy - oczywiście jedna fotografia = jeden gracz.

 

Termin nadsyłania zdjęć: 15.08.2019 r.

 

Co do wygrania?

Wygrać może aż 5 osób. Zwycięzcy otrzymując równowartość waluty Spirits dla konta VIP wg poniższych okresów.

1. Konto VIP na okres 1 miesiąca (250 spirits) + wingi na 2 poziomie (+ wybrane 2 opcje - luck traktowany jest jako opcja)

2. Konto VIP na okres 1 miesiąca (250 spirits) +2 x ringi (+ wybrane 2 opcje)

3. Konto VIP na okres 2 tygodni (175 Spirits) + wybrana tarcza (+3 wybrane opcje, tarcza do poziomu przedmiotów z BOK+4, aktualna rozpiska w dziale server info)

4. Konto VIP na okres 1 tygodnia (100 spirits)

5. Konto VIP na okres 1 tygodnia (100 spirits)

 

Zdjęcia należy umieszczać w tym temacie!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this